„Nie będziesz wyrządzał krzywdy w sądzie; nie będziesz stronniczy na korzyść biednego i nie będziesz okazywał względów osobom wpływowym.
Z taką samą uwagą wysłuchasz małych i wielkich – i przed nikim nie drżyj.”

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze odbywałem w latach 1991-1996. Po studiach przez kolejne dwa lata byłem aplikantem sądowym w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku, jednocześnie pracując w Urzędzie Morskim w Słupsku oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku.

Gdy zdałem egzamin sędziowski, nie przystąpiłem do pracy w sądzie, a kontynuowałem naukę zawodu i do 2001 roku odbywałem aplikację adwokacką w kancelarii senatora adwokata Piotra Zientarskiego w Koszalinie.

Po egzaminie adwokackim rozpocząłem praktykę w Kancelarii Adwokackiej w Koszalinie.

Nieprzerwanie od 2001 roku skutecznie i z pełnym profesjonalizmem reprezentuję szerokie grono klientów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – z wielu różnych branż i w różnorodnych kategoriach spraw. Najpoważniejsze z prowadzonych przeze mnie spraw sięgały Stanów Zjednoczonych, Australii i wielu krajów Europy. Doświadczenie, jakie zdobyłem na przestrzeni lat mojej działalności, pozwala na wszechstronne i dogłębne rozpatrywanie spraw, które do mnie trafiają.

Mobirise
  • Pomoc prawna, którą świadczę, w głównej mierze skupia się na rozwiązywaniu wszelkich problemów przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i prowadzących swoją działalność w formie spółek. W szczególności gdy przedsiębiorca ma dłużnika albo sam znalazł się w kłopotach i jest dłużnikiem, znajdzie moje kompleksowe wsparcie
  • Świadczę również pomoc prawną w zakresie problemów dotykających rodziny, w szczególności na skutek problemów małżeńskich, kłopotów majątkowych pomiędzy małżonkami, przemocy domowej, spraw rozwodowych czy spraw związanych ze śmiercią najbliższych.
  • Gdyby kogoś spotkały dolegliwości z zakresu prawa karnego, również znajdzie moje wsparcie w rozwiązaniu dotykającego go problemu, zarówno gdy jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem, jak i w przypadku osób, przeciwko którym organy państwa skierowały ostrze swojego działania. Z prawem karnym często wiąże się odpowiedzialność cywilna. Te dwie dziedziny łączę ze sobą z korzyścią dla klientów korzystających z moich usług.
  • Z uwagi na moją aktywność społeczną świadczę także pomoc prawną w zakresie dotyczącym broni palnej.
  • Pomoc prawna jest świadczona przeze mnie osobiście we współdziałaniu z doświadczoną grupą prawników, którzy wraz ze mną od lat pomagają rozwiązywać dotykające klientów problemy.
  • Wynagrodzenie w prowadzonych przeze mnie sprawach jest ustalane w drodze umowy z klientem, z uwzględnieniem indywidualnego charakteru każdej sprawy.


Formularz kontaktowy

Spotkanie ze mną możliwe jest po uprzednim umówieniu terminu wizyty w kancelarii.
Nawiązanie kontaktu możliwe jest w drodze telefonicznej lub w drodze wiadomości e-mail.
Telefony i adresy kontaktowe podane są poniżej.


Kancelaria Adwokacka w Koszalinie


Dane kontakowe

Adresy:

Kancelaria Adwokacka w Koszalinie (75-038) ul. Zwycięstwa 46/4D (Budynek Merkury)

Telefony:

502 525 535
797 282 820 

© Copyright 2019  All Rights Reserved

This site was created with Mobirise